Tečajevi

Evidencija i financijsko praćenje polaznika tečajeva.
Mogućnost više centara, svaki centar ima svoje programe, svaki program ima grupe.
Svaka grupa ima polaznike.
Ispis ugovora i računa.
Definiranje cijena po programima.
Zaduženje polaznika na mjesečnoj bazi.