Saldakonti kupaca i dobavljača

Analitička evidencija kupaca i dobavljača.

Izvještaji:
- dnevnik
- knjiženje putem predložaka
- stanja računa i avansa
- otvorene stavke računa i avansa
- knjiga ulaznih i izlaznih računa po podjelama za Poreznu upravu
- starosna struktura dugovanja i potraživanja
- izvod otvorenih stavaka
- opomene
- unos izvoda
- zatvaranje po stavkama računa ili manualno
- mogućnost importiranja izvoda - txt/html
- sve se knjiži u glavnu knjigu
- mogućnost evidencije po prodajnim mjestima
- mjesta troška i sintetike - prilagođeno za neprofitne