Putni nalozi

Obračun putnih naloga s pratećim evidencijama.
Generiranje naloga za platni promet.
Generiranje JOPPD obrasca.

Ino putni nalozi i putni nalozi unutar granica RH.