Preuzimanje programa v.4

Financijsko knjigovodstvo
- saldakonti kupaca i dobavljača, blagajna i glavna knjiga

Plaće
- plaće i autorski honorari

Skladišno poslovanje
- skladišno poslovanje, maloprodaja, veleprodaja, radni nalozi,...

Osnovna sredstva
- osnovna sredstva i sitan inventar

Fakturiranje
- fakturiranje

Pohrana podataka
- pohrana podataka

Ugovori standard - evidencija članstva
- ugovori standard

Ugovori samo uplate - evidencija članstva
- ugovori samo uplate

Ugovori vrtić - evidencija članstva
- ugovori vrtić

Ugovori - evidencija članstva
- ugovori

Putni nalozi
- obračun putni naloga, JOPPD, nalozi za plaćanje,...

TrnIO.dll
- TrnIO.dll

Kamate
- obračun kamata

Sanitarna zaštita
- program za DDD tvrtke (dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija, otrovi, štetnici, radni nalozi,...)

Putnički aranžmani
- putnički aranžmani, pozivni

Matični podaci
- matični podaci

Platni promet
- platni promet

Kazalište
- kazalište


temp.zip
- temp.zip
temp1.zip
- temp1.zip
temp2.zip
- temp2.zip
temp3.zip
- temp3.zip