Platni promet

Zbirno mjesto za sve generirane platne naloge - saldakonti dobavljača, plaće i honorari te putni nalozi.
Platni nalozi se mogu upisivati i ručno, nevezano od prijenosa.
Generiranje zbrojnog naloga za prijenos.
Mogućnost importiranja bankovnih izvoda koji se kasnije koriste u salda kontiju.