Plaće i honorari s kadrovskom evidencijom

Detaljna kadrovska evidencija potrebna za obračun plaće i prateće izvještaje.
Obustave, zaštićeni računi, osobni odbici, stručne spreme, radna mjesta.
Obračun plaće s koeficijentima ili bez njih.
Svaki radnik može imati mjesto troška ili više njih uz zadani postotak.

Mogućnost importiranja radnih sati iz excel tablice.
Generiranje JOPPD obrasca, nalozi se prebaciju u platni promet.