Osnovna sredstva i sitan inventar

Obračun amortizacije, evidencije osnovnih sredstava.
Amortizacijske skupine i tip (brzina) otpisa - normalno, ubrzano te jednostruki otpis.
Definiranje konta za svako OS ili uz šprancu.
Izvještaju amortizacije po lokaciji, kontu, skupini,...
Kartice i stanja osnovnih sredstava.

Praćenje sitnog inventara - zaliha, upotreba i rashod.

Generira se temeljnica za glavnu knjigu.