Glavna knjiga

Temeljna knjigovodstvena evidencija. Osim standardnih izvještaja (dnevnik, mala i velika bilanca, kartica, rekapitulacija po klasama, temeljnica) postoje i dodatni izvještaji.
Ako je uz konto definirano da je obavezno mjesto troška onda će se za ta konta moći dobiti izvještaj konto kartice po mjestu troška.
Mjesta troška mogu ići do 9 razina.
Za neprofitne subjekte postoji evidentiranje "sintetike" odnosno izvora financiranja.