Fakturiranje

Jednostavan program za fakturiranja usluga ili roba bez vođenja zalihe.
Mogućnost paušalnog fakturiranja.
Izrada više tipova dokumenata, mogu se raditi i ponude.
Prijenos računa u saldakonti kupaca.