Blagajničko poslovanje

Poslovanje gotovinom je sve manje zastupljeno ali nije prestalo. Standardan ispis uplatnica i isplatnica te blagajničkog izvještaja. Obrada generira temeljnicu u glavnoj knjizi.