Višestruke kompenzacije
Višestruka kompenzacija je prebijanje dugovanja između 3 ili više poslovna subjekta.

Tvrtke obično krenu s ručnom evidencijom i kombiniranjem lanaca "u glavi" da bi u jednom trenutku došli do zaključka da je previše podataka i da više ne mogu sve to pratiti.

Program omogućava generiranje lanaca na temelju unesenih veza između poslovnih subjekata.
Maksimalna dubina je 20 nivoa.