Skladišno poslovanje - veleprodaja, maloprodaja, POS, radni nalozi,...
Cjelovito rješenje za tvrtke koje obavljaju djelatnost sanitarne zaštite - dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija.
Evidencija putničkih aranžmana za grupe i pojedince s mnoštvom prilagodbi.
Organizacija tečajeva i financijska evidencija polaznika.
Kreiranje i evidencija naloga za plaćanje. Mogućnost ispisa zbirnog naloga za prijenos kao i kreiranje datoteke prema specifikaciji FINA-e.
Putni nalozi
Pogodno za fakturiranje usluga jer program ne vodi nikakvu zalihu
Obračun kamata vrši se jednostavnom metodom obračuna.
Višestruke (multilateralne) kompenzacije omogućavaju generiranje krugova unutar partnera povezanih dužničko-vjerovničkim odnosom.
Evidencija vozila, planiranje zauzetosti vozila.
On-line prodaja ulaznica, odabir predstava i sjedala.
Evidencija laboratorijskih nalaza s pripadajućim izvještajima. Prikladan za manje laboratorije sa stalnim pacijentima.