Skladišno poslovanje
- veleprodaja, maloprodaja, POS, radni nalozi te razni izvještaji


Sanitarna zaštita
- rješenje za tvrtke koje obavljaju djelatnost sanitarne zaštite - dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija


Putnički aranžmani
- evidencija putničkih aranžmana za grupe i pojedince s mnoštvom prilagodbi


Tečajevi
- organizacijska i financijska evidenciju polaznika tečajeva


Platni promet
- evidencija naloga za plaćanje, ispis klasičnih naloga te kreiranje datoteke za internet bankarstvo (SEPA)


Putni nalog


Fakturiranje
- brza i jednostavna izrada računa i ponuda, program ne vodi zalihu ali može baratati s artiklima (npr. dentalne usluge)


Obračun kamata


Višestruke kompenzacije
- višestruke (multilateralne) kompenzacije omogućavaju generiranje krugova unutar partnera povezanih dužničko-vjerovničkim odnosom


Vozni park
- evidencija vozila, planiranje zauzetosti vozila


Radni zadaci i evidencija poziva
- jednostavan program za evidenciju telefonskih poziva i evidentiranje radnih zadataka za manje grupe


Kazalište
- cjelovito rješenje za prodaju ulaznica kazališta


Laboratorijski nalazi
- evidencija laboratorijskih nalaza s pripadajućim izvještajima, prikladan za manji laboratorij sa stalnim pacijentima