Download
Microsoft .NET Framework 1.1 (21,8 MB)
- okruženje potrebno za rad TRN programa

SAP CR Runtime (75 MB)
- novi runtime Crystal Reports-a

Crystal Decisions Runtime (8,32 MB)
- runtime biblioteke Crystal Reports-a potrebne za rad TRN programa

ExportModeller.dll 9.1.1.528
- dll za ispravan export u Excel format

HiJack This (354 KB)
- prikazuje što se sve pokreće u Windows-ima

IP TEST
- provjera IP-a kojim ste spojeni na internet

MWSnap (650 kB)
- screen capture alat

Uporedna lista kodova 437/852/1250
- .pdf uputa

Za export u Excel na Win 7 (320 KB)
- .zip arhiva sa .exe datotekom koja sadrži Microsoft.Office.Interop.Excel.dll

SP1 za Microsoft .NET Framework 1.1 (10 MB)
- okruženje potrebno za rad TRN programa na win7/win8

Patch za SP1 za Microsoft .NET Framework 1.1 (2 MB)
- okruženje potrebno za rad TRN programa na win7/win8

Vectorian Giotto uputa za izradu flash bannera (0.1 MB)
- jednostavna uputa za free program Vectorian Giotto